Ekologiskt är nyttigare – men på vilket sätt?

Svenskarna handlar idag mer och mer ekologiskt även om få har koll på vad ekologiskt egentligen innebär. Idag har vi svenskar kommit till att åtta av tio faktiskt handlar ekologiskt i affärerna. Det är verkligen bra siffror, men hur var det nu med nyttigheten? Faktum är att de ekologiska produkterna inte är nyttigare rakt av  jämfört med icke-ekologiska vad gäller innehållet i dem. Även om de inte innehåller mer nyttiga ämnen är det bland annat de minskade bekämpningsmedlen som gör de nyttigare. En stor skillnad bland svenska konsumenter har idag blivit varför man inte ska köpa ekologiskt. Det är ett stort framsteg jämfört med för några år sedan då frågan istället var varför ska man köpa ekologiskt. Trenden går att fler och fler vill ha rena produkter och köpa mer ekologiskt. Ställer man frågan till konsumenterna runt om i landet varför de idag väljer ekologiskt är det ofta att de värnar om vår miljö och våra djurs välfärd. Vi svenskar skiljer oss lite där för ställer man samma fråga runt om i världen är det just hälsoperspektivet som väger för att välja ekologiska.

Varför välja ekologiskt om allt inte är nyttigare?

Även om allt inte är nyttigare är en stor del av produkterna bättre odlade och har därigenom en högre andel näringsämnen, men det finns många fler fördelar med att välja ekologiskt i butiken. Odlarna i ett konventionellt jordbruk utsätts ofta för stora påfrestningar vad gäller bekämpningsmedel som påverkar deras hälsa mycket negativt. Det är inte bara på kort sikt utan även på lång sikt påverkar hälsan dem.

Varför välja ekologiskt om allt inte är nyttigare?

När det kommer till bekämpningsmedel är det givetvis något vi bör undvika att få i oss och när vi väljer ekologiskt minskar vi mängden bekämpningsmedel vi får i oss. Det här är verkligen något som gynnar både oss, miljön och odlarna på sikt. Vissa rön säger att bekämpningsmedel inte påverkar kroppen för att de kommer i så små mängder, men sett under ett år blir det väldigt mycket mer än bara det lilla som kommer med en liten paprika. Är det något man ska välja ekologiskt är det verkligen de frukter och grönsaker som besprutas hårdas. Exempel på två sådana är bananer och vindruvor.

Ursprunget avgör till stor del

I Sverige har vi strikta regler vad gäller bekämpningsmedel och att välja svenskt kan ofta vara en bra början. Går det sedan att även välja ekologiskt är det ännu bättre. Vad gäller utländska frukter, grönsaker och andra livsmedel har EU en standard och för att få märkas ekologiskt krävs det att det har odlats enligt de normer som gäller i Sverige. Åker man utomlands kan det vara bra att försöka köpa det som odlats i det landet man befinner sig i. Kvaliteten på det man ska äta avgörs mycket på tiden den har rest för att hamna i butiken. Därför är det alltid en fördel att hitta det som är ekologiskt och odlat i närheten för att säkerställa att kvaliteten på det man stoppar i sin kropp är det bästa.